Kolik potřebujeme a kolik už máme?

Náklady na rekonstrukci a vybavení objektu, úpravy zahrady a vybudování rampy:

stavební úpravy objektu 3 251 251 Kč
venkovní úpravy - zahrada 285 169 Kč
přístupová rampa a podesta 437 444 Kč

stavební úpravy celkem

3 973 864 Kč

vybavení nábytkem 800 000 Kč
mobilní zvedák pro imobilní klienty 130 000 Kč

náklady na vybavení celkem

930 000 Kč

Celkové náklady na rekonstrukci, úpravu zahrady, vybudování přístupové rampy a vybavení prostor jsou 4 903 864 Kč

Již získané nebo přislíbené zdroje financování

veřejná sbírka 270 000 Kč
benefiční akce 250 000 Kč
dary firem i jednotlivců 580 000 Kč
Otto per Mille - příspěvek valdenské církve
1 363 742 Kč
Město Tábor - dotace 435 567 Kč
ostatní zdroje 45 750 Kč

získané a přislíbené zdroje celkem

2 945 095 Kč

Aby Rolnička mohla vyrůst, zbývá nám získat 1 958 769 Kč

Výše nákladů i příjmů projektu je aktuální k 30. 6. 2020. 

proč to děláme   jak to bude vypadat   co jste udelali

pomuzu Rolničce rust

Potřebujete vědět víc? Kontaktujte nás:

Ludmila Pokorná - tel: 733 127 041, fundraising@rolnicka.cz (kontakt pro individuální dárce)

Mgr. Kateřina Bláhová - tel: 731 128 221, darcovstvi@rolnicka.cz (kontakt pro firemní dárce)

Pomohu Rolničce vyrůst. Daruji: