Kolik potřebujeme a kolik už máme?

Náklady na rekonstrukci a vybavení objektu, úpravy zahrady a vybudování rampy:

stavební úpravy objektu 3 251 251 Kč
venkovní úpravy - zahrada 285 169 Kč
přístupová rampa a podesta 437 444 Kč

stavební úpravy celkem

3 973 864 Kč

vybavení nábytkem 505 206 Kč
stropní zvedací systém pro imobilní klienty
424 794 Kč

náklady na vybavení celkem

930 000 Kč

Celkové náklady na rekonstrukci, úpravu zahrady, vybudování přístupové rampy a vybavení prostor jsou 4 903 864 Kč

Již získané nebo přislíbené zdroje financování

zdroj příjmů

stav k 30. 6. 2020

přírůstek k 13. 11. 2020

přírůstek k 11. 1. 2021

přírůstek k 30. 9. 2021

získané prostředky celkem

veřejná sbírka 270 000 Kč 0 Kč
0 Kč
350 000 kč
620 000 Kč
benefiční akce 250 000 Kč 0 Kč
99 811 Kč
0 Kč
349 811 Kč
dary firem i jednotlivců 580 000 Kč 179 955 Kč
633 843 Kč
193 400 Kč
1 587 198 Kč
Otto per Mille - příspěvek valdenské církve
1 363 742 Kč 0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 363 742 Kč
Nadační fond Sberbank
0 Kč
0 Kč
0 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
Nadace Vinci
0 Kč
0 Kč
0 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
Gramofond
0 Kč
0 Kč
0 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
Jihočeský kraj
0 Kč
0 Kč
0 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
Město Tábor - dotace 435 567 Kč 0 Kč
0 Kč
0 Kč
435 567 Kč
Portus Praha - kampaň Mentální obohacení
40 750 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
40 750 Kč
dary sborů ČCE
0 Kč
1 500 Kč
12 140 Kč
0 Kč
13 640 Kč
narozeninová výzva Ruth Šormové 0 Kč
0 Kč
101 256 Kč
0 Kč
101 256 Kč
ostatní zdroje 5 000 Kč 0 Kč
0 Kč
0 Kč
5 000 Kč

celkem

2 945 095 Kč

181 455 Kč

477 972

873 400 Kč

4 846 964 Kč

Aby Rolnička mohla vyrůst, zbývá nám získat 56 600 Kč

Výše nákladů i příjmů projektu je aktuální k 23. 9. 2021. 

      proč rolnička vyrostla  postup rekonstrukce  jak to vypada

pomuzu Rolničce rust

Potřebujete vědět víc? Kontaktujte nás:

Ludmila Pokorná - tel: 733 127 041, Z8EIQOQj-eAsT954Ys

 

Pomohu Rolničce vyrůst. Daruji: